E.Leclerc w Ostrołęce (Ostrołękadis sp. z o.o.) dołączył do wspaniałej akcji i stał się czynnym członkiem realizowanego przez Urząd Miasta Ostrołęka programu „KARTA WIELKIEJ RODZINY”. W naszym sklepie rodziny objęte programem będą mogły skorzystać z dodatkowego rabatu w wysokości 3% od wartości zakupów.

E.Leclerc w Ostrołęce od 1 maja br. w ramach podpisania porozumień z Urzędem Miasta Ostrołęka stał się oficjalnym partnerem programu „Karta Wielkiej Rodziny”, którego celem jest wspieranie wielodzietnych rodzin i ułatwianie im funkcjonowania w mieście.

E.Leclerc jako firma przyjazna rodzinom, oferująca preferencyjne ceny i atrakcyjne zniżki dla wszystkich swoich Klientów, posiadaczy Ostrołęckiej „Karty Wielkiej Rodziny”, upoważnia do dodatkowego 3% rabatu na zakupy w swojej sieci.

Upust obejmuje zakupy z wyłączeniem artykułów takich jak prasa, papierosy, alkohol, doładowania do telefonu czy opłaty za rachunki.

Program Ostrołęcka „Karta Wielkiej Rodziny” stwarza system ulg i preferencji dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Ostrołęki. Adresatami programu są rodziny z trojgiem i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, jeśli dziecko uczy się lub studiuje. Programem objęte są również osoby samotnie wychowujących troje i więcej dzieci. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z programu jest posiadanie Ostrołęckiej „Karty Wielkiej Rodziny”, którą otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej spełniający kryteria. W programie może uczestniczyć każda rodzina wielodzietna, niezależnie od osiąganego dochodu.